Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré príslovie hovorí (takmer) to isté ako uvedená veta? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Aj keď basketbalové mužstvo nezačalo svoj prvý zápas sezóny príliš slávne, na konci hry zožali hráči spolu s trénerom veľký potlesk a boli s celým zápasom spokojní.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Buď trpezlivý a vyčkaj, kým príde tá správna chvíľa.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Škoda, že dovolenka v Tatrách je už ďalekou minulosťou!'
idKorrekterInhalt=4
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Večer išiel skôr spať, aby mohol ráno zavčasu vstať a s elánom sa pustiť do práce.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Po rokoch vybledli aj spomienky na ťažké vojnové časy.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%