unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré príslovie hovorí (takmer) to isté ako uvedená veta? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Aj keď basketbalové mužstvo nezačalo svoj prvý zápas sezóny príliš slávne, na konci hry zožali hráči spolu s trénerom veľký potlesk a boli s celým zápasom spokojní.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Buď trpezlivý a vyčkaj, kým príde tá správna chvíľa.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Škoda, že dovolenka v Tatrách je už ďalekou minulosťou!'
idKorrekterInhalt=4
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Večer išiel skôr spať, aby mohol ráno zavčasu vstať a s elánom sa pustiť do práce.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Po rokoch vybledli aj spomienky na ťažké vojnové časy.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%