Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Řemeslo má zlaté dno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • řemeslo Lemma: řemeslo
  • má Lemma: mít
  • zlaté Lemma: zlatý
  • dno Lemma: dno

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že ten, kdo je manuálně zručný a ovládá nějaké řemeslo, nemusí mít strach o svou budoucnost, protože má uplatnění jisté. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Největší šanci najít místo mají podle odborníků kvalifikovaní dělníci a technicky vzdělaní středoškoláci a vysokoškoláci. Opět začíná platit, že řemeslo má zlaté dno." Podniky ještě pořád berou šikovného řemeslníka všemi deseti, těch je stále nedostatek," tvrdí prezident Svazu průmyslu Štěpán Popovič. Na vývěskách úřadů práce firmy nejčastěji hledají právě švadleny, zdravotní sestry, číšníky, frézaře, svářeče, zedníky, techniky či konstruktéry. Mladá fronta DNES, 12. 8. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="řemeslo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="řemeslo" {0,3 [lemma="dno"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dno"


Seznam všech přísloví