unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte krátky príbeh (5 – 10 viet), v ktorom použijete príslovie „Sprostý sedliak, hrubé zemiaky“.'}]\\

[{SpTexte wikipage='Šťastie (Glück) - príslovia použiť C2'}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%