Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Významová štruktúra prísloví sa dá často zmeniť na tzv. implikáciu (keď-potom-relácia). Niekedy je zreteľná na povrchu, inokedy len v hĺbkovej štruktúre. Priraďte nasledujúce príslovia správnym významovým vysvetleniam.'}]\\

[{SpDnd format=text
|
quelle='Črepy prinášajú šťastie.'
zielText='Keď sa rozbije pohár či váza, potom bude mať niekto šťastie.'
|
quelle='Každý si je strojcom svojho šťastia.'
zielText='Keď niečo v živote zmeníš, ovplyvníš svoju budúcnosť.'
|
quelle='Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.'
zielText='Aj keď je niekto lenivý, môže sa mať v živote dobre.'
|
quelle='Peniaze nie sú všetko.'
zielText='Keď má niekto veľký majetok, nemusí byť ešte šťastný.'
|
}]

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%