unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré slovo nestojí v základnej podobe príslovia? Označte ho v každom prísloví.'}]\\

1. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Každý' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='si' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='je' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='strojcom'hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='svojho' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='osudu' hotspot=true | }].\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Črepy' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='spôsobujú' hotspot=true | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='šťastie' hotspot=false | }].\\
3. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Sprostý' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='roľník' hotspot=true | }], [{SpHotspotKennzeichnung
|
inhalt='hrubé'
hotspot=false
|
}] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zemiaky' hotspot=false | }].\\
4. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Úspechy' hotspot=true | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='nie' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='sú' hotspot=false | }]
 [{SpHotspotKennzeichnung
|
inhalt='všetko'
hotspot=false
|
}].
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%