unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\
1. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Ani tieto prostriedky J. Fila nerozhadzuje' hotspot=false | }]. "Všetko investujem do svojej firmy, do cenných papierov... Jedine tak môžem byť nezávislý v tom, čo tu na východe robím. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Po západe netúži' hotspot=false | }], hoci [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='v mladosti rozmýšľal aj nad Hollywoodom' hotspot=false | }]" [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Ten si ale treba urobiť tu' hotspot=false | }]. Tam je tak isto bolesť, strach, ničota. 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Peniaze naozaj nie sú všetko.' hotspot=true | }] Jozef Fila je zatiaľ slobodný," Možno aj z toho dôvodu, že vzťahy, ktoré som mal, môj život a všetko, čo obnáša, nezvládli. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Život umelca na voľnej nohe bol pre mojich partnerov dosť silný' hotspot=false | }]. Možno som nemohol spĺňať ich očakávania."
\\
%%sub Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Dohovorili ste si stretnutie s človekom' hotspot=false | }], od ktorého závisí váš veľký životný cieľ. Mešká... a) [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='máte pocit, že od nervozity zošaliete' hotspot=false | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ohrýzate si nechty' hotspot=false | }] b) znova sa pokúšate vybaviť si rozhovor, ktorý predchádzal stretnutiu a pokúšate sa zistiť, či ste niekde neurobili chybu c) pokojne sa usadíte a čítate si časopis, veriac, že príde 3. Umývate riad a práve sa vám rozbil tanier... a) poviete si - to nič, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='črepy prinášajú šťastie' hotspot=true | }] b) zúrite, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='najradšej by ste sa prefackali' hotspot=false | }] c) vyvedie vás to z miery, už viete, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='tento deň veľa šťastia mať nebudete' hotspot=false | }].
\\
%%sub Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2006, roč. 60, č. 15./%
\\
\\
3. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Všetko je v našich rukách' hotspot=false | }]. Len od nás závisí, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='kam sa dostaneme' hotspot=false | }] a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='či to bude bolieť' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Každý z nás je strojcom svojho šťastia' hotspot=true | }].  Ak chceme šťastného, ak chceme, nešťastného. Žijeme tu a teraz, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='práve tak nevyliečiteľne posadnutí životom ako tí pred nami.' hotspot=false | }]
\\
%%sub http://www.inzine.sk/article.asp?art=7798; Filmy môjho života/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%