Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Šaty dělají člověka #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Kleider machen Leute Doslovný překlad: Šaty dělají člověka.
  • Slovensky: Šaty robia človeka.
  • Slovinsky: Obleka naredi človeka.
  • Maďarsky: A ruha teszi az embert.

Komponenty#

  • šaty Lemma: šaty
  • dělají Lemma: dělat
  • člověka Lemma: člověk

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oblečení a zevnějšek zásadním způsobem ovlivňují náše mínění o určitém člověku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Hlubší znalosti o podniku bude budoucí zaměstnavatel vnímat jako opravdový zájem o práci v něm. HODNĚ ZÁLEŽÍ NA VYBRANÉM OBLEČENÍ Zevnějšek hraje při hodnocení adeptů zaměstnání velkou roli. "Šaty dělají člověka" je sice hodně otřepané, ale zároveň pravdivé úsloví. Podle oblečení si o uchazeči udělá přijímací komise první dojem - upravenost vzhledu může být jazýčkem na misce vah při konečném rozhodování mezi dvěma, jinak stejně zdatnými soupeři. Mladá fronta DNES, 8. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
dělají člověka


Seznam všech přísloví