Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Žádný učený z nebe nespadl. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • žádný Lemma: žádný
  • učený Lemma: učený
  • nebe Lemma: nebe
  • nespadl Lemma: spadnout

Význam(y)#

Říká se, když když jsou pro spolehlivé zvládnutí určité činnosti zapotřebí zkušenosti , úsilí a trpělivost, mnohdy jim ovšem předcházejí chyby či nezdar . [Beleg 1] [Beleg 2]

Zvláštnosti užití#

I když je užití tohoto přísloví často spojeno s omlouváním a zdůvodněním nedokonalosti [Beleg 5], má v některých případech negativní konotaci a může sloužit jako výtka či kritika . [Beleg 6]

Varianty#

Tvarové varianty#

Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali. Tato varianta ironicky rozšiřuje význam přísloví o skeptické hodnocení světa pomocí expresivních výrazů.
[Doklad 7]

Nikdo učený z nebe nespadl. Velmi frekventovaná varianta spočívající v záměně záporného zájmena.
[Doklad 8]

Záměna komponent#

Žádný
Komponenta Slovní druh Komentář
Kapitán
Novinář
PODSTATNÉ JMÉNO Většinou se jedná o označení profese, v některých případech je přídavné jméno ´učený´ doplněno ještě dalším specifikujícím přídavným jménem (demokratický).
z nebe nespadl. [Doklad 9] [Doklad 10]

Komponenta Slovní druh Komentář
Génius PODSTATNÉ JMÉNO Tento úzus se vztahuje na lidské vlastnosti a schopnosti.
z nebe nespadl. [Doklad 11]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

]

Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady #

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Jejich moudrost jsem si ověřila v praxi. "Žádný učený z nebe nespadl [...]." Story, č. 13/1998

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
Na Havlov přišla mladá Anna, když jí bylo dvacet roků. "Moc jsem vařit neuměla, ale všichni mě povzbuzovali a říkali mi, že žádný učený z nebe nespadl," vzpomíná na své začátky. Časem se však vypracovala na výbornou kuchařku, která připravovala vše - od zvěřiny až po račí pochoutky. "Panstvo si nejraději pochutnávalo na obyčejných pečených bramborách s máslem nebo na makarónech s rajčaty," doplňuje paní Halmová [...]. Blesk, 20. 3. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Význam(y) ):
[...] v roce 1957 Smyslovovi podlehl, aby vyhrál v odvetě, totéž zopakoval o tři roky později s Talem. Titul ztratil teprve v zápase proti Petrosjanovi v roce 1963, ale to již neměl právo odvety. Žádný učený z nebe nespadl, i asketický a cílevědomý Botvinnik dokázal prohrát jako malý kluk [...]. Mladá fronta DNES, 26. 8. 2000

[Doklad 4] (Odstavec Význam(y) ):

Vedení Státní opery Praha vyšlo vstříc zcela oprávněným nářkům našich návštěvníků, kteří stále tvoří větší část publika, a zakoupilo titulkovací zařízení, neboť ne každý porozumí němčině nebo italštině. Při premiéře Verdiho Maškarního plesu sice titulky za dějem často zaostávaly a párkrát zase děj předběhly, ale žádný učený z nebe nespadl.Reflex, č. 13/1993

[Doklad 5] (Odstavec Zvláštnost(i) v úzu ):
Říká se, že učený z nebe nespadl. I ten nejlepší a nejzkušenější mamažer může udělat chybu. Lidové noviny, č. 49, 1997.

[Doklad 6] (Odstavec Zvláštnost(i) v úzu ):
Slyšíme pak různé odvary Nirvany, Sonic Youth, rapu a kdovíčeho ještě. Lze namítnout, že každý si touto fází musí projít, a žádný učený z nebe přece nespadl. Jistě, ale toto kopírovací "larví" stadium je možná lépe si odbýt někde v ústraní, a ne - třeba - v Lucerně. Po třech kolech jsou tedy známi finalisté - Kurtizány z 25. avenue, Sebastian a Dirty Pictures. Reflex, č. 20/1993

[Doklad 7] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):
[...] je ovšem výhodnější říkat, že vše ve zdravotnictví bude "zadarmo", a tak lidem lžou a lžou. Občané od politiků rádi slyší, že vše ve zdravotnictví bude "zadarmo ", a tak se nechají balamutit a balamutit. Chce se mi dodat, že žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali. Lidové noviny, 22. 7. 2003

[Doklad 8] (Odstavec Varianty - Formální varianty ):

"Nechci vynášet soudy po pěti dnech, co jsem radním," odpovídá Kohák na otázku, co by se v televizi mělo změnit v nejbližší době. Podle radního Ladislava Milera nikdo učený z nebe nespadl: " Dokážeme tu televizi komplexně posoudit. Jsou mezi námi lidé se vztahem k ekonomii, lidé se vztahem k umění, k žurnalistice." Mladá fronta DNES, 6. 6. 2001

[Doklad 9] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Rozvázali jsme hlavní plachtu a vytáhli ji vzhůru. Za ní následovala kosatka, pak kotva a plnou plachtou vpřed. Vedená Raymondem se loď svižně vyhýbala dalším dvěma plavidlům na jezeře. Se mnou u kormidla se rovná brázda značně zklikatila, ale to nevadí, žádný učený kapitán z nebe nespadl. Teď jedeme nahoru po řece do Wroxhamu, kde strávíme noc a nakoupíme zásoby na další cestu. Dorotka s Dickem jakživ neviděli tolik lodí. Na stožárech najatých plachetnic se třepetaly drobné vlaječky. Kam se člověk podíval, všude byly samé lodě. Lidové noviny, č. 168/1998

[Doklad 10] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Vím, o čem mluvím, a říkám to s plným vědomím, že tím obviňuji sám sebe. Nejen politik, ani žádný učený demokratický novinář z nebe nespadl. Česká média trápí dva základní deficity. Buď jsou novináři natolik nesamostatní, líní a hloupí, že jak slepice zobou to, co jim politici předhodí (nesejde na tom, zda tuto krmi pak státotvorně chválí či statečně kritizují). Mladá fronta DNES, 22. 1998

[Doklad 11] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Autor (na snímku vlevo), společně s profesorem JIŘÍM ŠMÍDEM (vpravo), zavzpomínali, jak pan profesor kdysi na FAMU vyhodil nynějšího docenta potupně od zkoušky z výtvarného umění a v opravném termínu mu nadělil dvojku. Sice to jenom potvrzuje fakt, že génius z nebe nespadl, ale Rajzík tvrdí, že to svému učiteli a příteli dodnes neodpustil. Reflex, č. 17/1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="učený"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="učený" []{0,3 [lemma="nebe"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nebe"


Seznam všech přísloví