Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

A nép szava isten szava. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • nép Lemma: nép
  • szava Lemma: szó
  • isten Lemma: isten

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a nép, a polgárok ítéletét, akaratát mindig figyelembe kell venni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
…mit kezdhetünk azzal az információval, amelyet a televízió Objektív című műsorában tett közzé egy rendőrségi szakújságíró. Ha jól értettem, ő azzal támasztotta alá a főrendőrök menesztésének jogosságát, hogy ennek a közrendőrök is örültek. Annyira, hogy a hír hallatán sokan üdvrivalgásban törtek ki, sapkájukat az égbe dobálták (kíváncsi lennék, mit mond erről a szolgálati szabályzat), másutt alig lehetett megakadályozni, hogy föl ne lobogózzák a rendőrőrsöket. A nép szava isten szava, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy Magyarországon e pillanatban nép és rendőrség nem ugyanaz a fajta két sereg. Magyar Hírlap 1996/12/4., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A Figyelmező nemcsak figyelt, hanem fenyegetett is, épületes új szótárral lepve meg olvasóit: " Egy lázitó Táncsics, egy bolond Petőfi, holmi tetves koldusok, taknyos deákok és minden gyülevész sepredékből összezagyvált kormány... " Fő célpontjuk természetesen a márciusi ifjak és korban idősebb szövetségeseik, a radikálisok voltak. Andics Erzsébet fentebb már idézett vaskos műve csinos gyűjteményben mutatja fel a hazaárulás hivatásosainak elképesztő szövegeit. Ha a márciusiak jelszava az, hogy " a nép szava isten szava ", a Figyelmező ezt így magyarázza: " Mindennapi nyelvre fordítva annyit tenne ez, mint a cél: a butaság uralkodása, - s a jelszó: vadak ordítása a mi útmutatónk. " A márciusiak és Kossuth között időről időre feszültségek támadnak, de ez sem menti Kossuthot, aki ezt az otromba jelzőt kapja meg a Figyelmező től: ő " a poklok minisztere ". Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Petőfi forradalma; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1998

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A LISTSERV csoportok, különösen az ún. " moderálták " igénylik azt, hogy legyen valaki, aki figyelmes ( ha nem éppen odaadó ) módon felügyeli a lista tevékenységét és ügyes szerkesztő is egyben. Érdemes megjegyezni, hogy az elektronikus levelezőcsoportokkal kapcsolatban felmerülő rutinszerű és intellektuális feladatok nem választhatók el élesen egymástól; szükséges az, hogy a szerkesztő/tulajdonos/szerkesztő mindkét feladatkört képes és hajlandó legyen ellátni. A lista indításakor csak annyira kell megszervezni a dolgokat, amennyire feltétlenül szükséges. Mint szerkesztő/tulajdonos/szerkesztő természetesen nagy befolyásod van a csoport jellegére, de a tagság egészétől is rengeteg függ a későbbiekben. Az elektronikus kommunikációban a " vox populi vox Dei " ( a nép szava Isten szava ) a legjobb mottó. Ugyanakkor a teljes szabadság a fegyelem és a komolyság, sőt az intelligencia hiányához vezethet. A szakértők, akárcsak mi, azt javasolják, hogy egy sikeres levelezőcsoporthoz szükséges egy aktív - de nem diktatórikus - szerkesztő személy. Egy idő után esetleg egy elektronikus újság terjesztésére is felhasználhatod a levelezőcsoportot, vagy elhatározhatod, hogy átszerkeszted a listára érkező leveleket és egy újságszerű dolgot csinálsz belőlük. Ebben az esetben sok időt kell áldoznod erre és részletes ismeretekre lesz szükséged a helyi levelező és szövegszerkesztő programok terén. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Hogyan indítsunk és működtessünk egy BITNET LISTSERV levelezőcsoportot: - útmutató kezdőknek; Szerző: Diane K. Kovacs, Michael J. Kovacs, Willard McCarty; Dátum: 1991

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
- Ímhol, a minta! - mondta boldogan. - Ki keres, talál - bólintott Bodza Pál. Hamar egy uborkásüvegbe belé is tették az egeret, s a megyebíró magasra emelve körülhordozta az üveget, hogy mindenki lássa a mintát, s örvendezzen. Nagy is lett erre a bizakodás, s annak a párája mind Bodza Pál felé szállt, aki mosolyogva az ölébe vette az egeres üveget, s nagy hangon így szólt: - A nép szava Isten szava! A nagy zajongásban a megyebíró is felszállt a szekérre ismét, s a lovak elindultak. - S aztán az egér kinek a költségire lesz? - kiáltott utánuk valaki. - A falu költségire - felelt vissza a megyebíró. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron összes novellái; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2002

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Többféle hírlapokkal rontott bé a kamarába, ahol vártuk is őt; s csapkodva az alkonyati leget az újság kibomlott leveleivel, kiabálni kezdett, hogy kiütött Pesten a forradalom. Nemcsak aki ülve vala, hanem aki állott, még az is felugrott egyszeriben. Rácsaptunk hamar az újságokra, de a nagy sietségben és az izzó hangosságban senki sem találta hirtelenében a forradalmat. Az én kezembe éppen egy olyan levél jutott, melyről a Kossuth neve szökvén a szemembe legelsőnek, nagy mohósággal azt olvasám, hogy a Kossuth Lajos arcképe nagy formában egy forint húsz krajcárért s kis formában negyven krajcárért megvásárolható. No, gondoltam, ha már az arcképét is árulják, akkor a győzelem csakugyan bizonyos; de mivel abban a pillantásban nem képet akartam venni, amit drágállottam is, azért a szemem tovább s mindenfelé futkosott, megakadván egy olyan íráson, melynek az volt a címe, hogy " A nép szava Isten szava ". Belé is kapott a szemem, hogy olvasnám ez ígéretes cikkelyt, de mivel egyszerre többen beszéltek, mint ahányan voltunk, bizony azt sem tudtam, hogy olvasom -e, amit hallok, vagy pedig azt hallom, amit olvasok. S amint a fülem így huzalkodott volna az olvasó szememmel, hát Bong Ferenc elkiáltotta magát: - Talpra magyar! Oly lelkiből repült fel ez a két szó, hogy abban a percben bármi nagy és szép dologra készségünk támadt, pedig akkor még nem is tudtuk, hogy a Petőfi buzdító dalát találta meg egy újságlevélen. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szólít a szülőföld; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1985

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Gyűgy. Marián Andel felvételéről döntöttek szerdán a Szlovák Nemzeti Párt ( SNS ) gyűgyi alapszervezetének tagjai. Andelt a párt országos tanácsának ülésén zárták ki 2000 februárjában, a gyűgyi alapszervezet szerint csalással, mert meghamisították a szavazócédulákat, ám a bizonyítékok elvesztek. Anna Malíková, a párt elnöke közölte, Andel nem tagja az SNS-nek, és nem is lesz; a gyűgyi határozat érvénytelen. Az SNS alapszabályzata szerint kizárt képviselőt csak két év elteltével lehet visszavenni, ám Vítazoslav Moric ( SNS ) kijelentette, a nép szava Isten szava, ha a gyűgyiek visszavették Andelt, akkor " rendben van ". A pártban tovább dúl a vita a régi és az új elnök köré csoportosulók között; legutóbb Andel szólította fel Malíkovát, ne beszéljen folyton Ján Slota alkoholizmusáról, hiszen neki is gondjai vannak az itallal. " Egyszer annyira részeg volt, hogy vécé helyett a bidébe csinált " - fogalmazott Andel. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Marián Andelt visszavennék; Szerző: ÚJ SZÓ-HÍR; Dátum: 2001/06/15

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
sten szava azt kérdezte Havas Henriktől, miért nincs rajta nyakkendő. Havas Henrik azt mondta, hogy lekávézta, és - itt következett a mellbevágó pillanat - mentegetőzni kezdett. Igen, az a Havas Henrik, aki a szellem fölényével akár politikusokat dug a szivarzsebébe, ha épp flegmájánál van interjú közben, ez alkalommal elnézést kérő hangon magyarázkodott. Mert Havas Henrik vitamodorára a szervilis zsebekben kinyílhatnak a bicskák, híres flegmájának mégis két határa van. Az egyik a csillagos ég, a másik egy szólás-mondás, miszerint: a nép szava - Isten szava. Havas ehhez tartja magát, mint minden vérbeli profi. Na most az amatőröknek sem ártana ezt kissé komolyan venni. Azokra az amatőrökre gondolok, akik azt a másik profit, Forró Tamást leparancsolták a képernyőről. A nép szava ugyanis, úgy is mint Isten szava ( ha ez mond valamit a nyilvánosság előtt persze piszokul ájtatoskodó amatőröknek ), szinte minden reggel visszaköveteli őt, utoljára például tegnap, amióta a Nap-keltében a nézők véleményéé az utolsó pár perc. Népszava; Cím: TÉVÉNÉZŐ; Dátum: 1998/11/19


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája