Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A nép szava isten szava. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • nép Lemma: nép
  • szava Lemma: szó
  • isten Lemma: isten

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a nép, a polgárok ítéletét, akaratát mindig figyelembe kell venni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
…mit kezdhetünk azzal az információval, amelyet a televízió Objektív című műsorában tett közzé egy rendőrségi szakújságíró. Ha jól értettem, ő azzal támasztotta alá a főrendőrök menesztésének jogosságát, hogy ennek a közrendőrök is örültek. Annyira, hogy a hír hallatán sokan üdvrivalgásban törtek ki, sapkájukat az égbe dobálták (kíváncsi lennék, mit mond erről a szolgálati szabályzat), másutt alig lehetett megakadályozni, hogy föl ne lobogózzák a rendőrőrsöket. A nép szava isten szava, mondhatnánk, ha nem tudnánk, hogy Magyarországon e pillanatban nép és rendőrség nem ugyanaz a fajta két sereg. Magyar Hírlap 1996/12/4., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A Figyelmező nemcsak figyelt, hanem fenyegetett is, épületes új szótárral lepve meg olvasóit: " Egy lázitó Táncsics, egy bolond Petőfi, holmi tetves koldusok, taknyos deákok és minden gyülevész sepredékből összezagyvált kormány... " Fő célpontjuk természetesen a márciusi ifjak és korban idősebb szövetségeseik, a radikálisok voltak. Andics Erzsébet fentebb már idézett vaskos műve csinos gyűjteményben mutatja fel a hazaárulás hivatásosainak elképesztő szövegeit. Ha a márciusiak jelszava az, hogy " a nép szava isten szava ", a Figyelmező ezt így magyarázza: " Mindennapi nyelvre fordítva annyit tenne ez, mint a cél: a butaság uralkodása, - s a jelszó: vadak ordítása a mi útmutatónk. " A márciusiak és Kossuth között időről időre feszültségek támadnak, de ez sem menti Kossuthot, aki ezt az otromba jelzőt kapja meg a Figyelmező től: ő " a poklok minisztere ". Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Petőfi forradalma; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1998

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A LISTSERV csoportok, különösen az ún. " moderálták " igénylik azt, hogy legyen valaki, aki figyelmes ( ha nem éppen odaadó ) módon felügyeli a lista tevékenységét és ügyes szerkesztő is egyben. Érdemes megjegyezni, hogy az elektronikus levelezőcsoportokkal kapcsolatban felmerülő rutinszerű és intellektuális feladatok nem választhatók el élesen egymástól; szükséges az, hogy a szerkesztő/tulajdonos/szerkesztő mindkét feladatkört képes és hajlandó legyen ellátni. A lista indításakor csak annyira kell megszervezni a dolgokat, amennyire feltétlenül szükséges. Mint szerkesztő/tulajdonos/szerkesztő természetesen nagy befolyásod van a csoport jellegére, de a tagság egészétől is rengeteg függ a későbbiekben. Az elektronikus kommunikációban a " vox populi vox Dei " ( a nép szava Isten szava ) a legjobb mottó. Ugyanakkor a teljes szabadság a fegyelem és a komolyság, sőt az intelligencia hiányához vezethet. A szakértők, akárcsak mi, azt javasolják, hogy egy sikeres levelezőcsoporthoz szükséges egy aktív - de nem diktatórikus - szerkesztő személy. Egy idő után esetleg egy elektronikus újság terjesztésére is felhasználhatod a levelezőcsoportot, vagy elhatározhatod, hogy átszerkeszted a listára érkező leveleket és egy újságszerű dolgot csinálsz belőlük. Ebben az esetben sok időt kell áldoznod erre és részletes ismeretekre lesz szükséged a helyi levelező és szövegszerkesztő programok terén. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Hogyan indítsunk és működtessünk egy BITNET LISTSERV levelezőcsoportot: - útmutató kezdőknek; Szerző: Diane K. Kovacs, Michael J. Kovacs, Willard McCarty; Dátum: 1991

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
- Ímhol, a minta! - mondta boldogan. - Ki keres, talál - bólintott Bodza Pál. Hamar egy uborkásüvegbe belé is tették az egeret, s a megyebíró magasra emelve körülhordozta az üveget, hogy mindenki lássa a mintát, s örvendezzen. Nagy is lett erre a bizakodás, s annak a párája mind Bodza Pál felé szállt, aki mosolyogva az ölébe vette az egeres üveget, s nagy hangon így szólt: - A nép szava Isten szava! A nagy zajongásban a megyebíró is felszállt a szekérre ismét, s a lovak elindultak. - S aztán az egér kinek a költségire lesz? - kiáltott utánuk valaki. - A falu költségire - felelt vissza a megyebíró. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron összes novellái; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2002

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Többféle hírlapokkal rontott bé a kamarába, ahol vártuk is őt; s csapkodva az alkonyati leget az újság kibomlott leveleivel, kiabálni kezdett, hogy kiütött Pesten a forradalom. Nemcsak aki ülve vala, hanem aki állott, még az is felugrott egyszeriben. Rácsaptunk hamar az újságokra, de a nagy sietségben és az izzó hangosságban senki sem találta hirtelenében a forradalmat. Az én kezembe éppen egy olyan levél jutott, melyről a Kossuth neve szökvén a szemembe legelsőnek, nagy mohósággal azt olvasám, hogy a Kossuth Lajos arcképe nagy formában egy forint húsz krajcárért s kis formában negyven krajcárért megvásárolható. No, gondoltam, ha már az arcképét is árulják, akkor a győzelem csakugyan bizonyos; de mivel abban a pillantásban nem képet akartam venni, amit drágállottam is, azért a szemem tovább s mindenfelé futkosott, megakadván egy olyan íráson, melynek az volt a címe, hogy " A nép szava Isten szava ". Belé is kapott a szemem, hogy olvasnám ez ígéretes cikkelyt, de mivel egyszerre többen beszéltek, mint ahányan voltunk, bizony azt sem tudtam, hogy olvasom -e, amit hallok, vagy pedig azt hallom, amit olvasok. S amint a fülem így huzalkodott volna az olvasó szememmel, hát Bong Ferenc elkiáltotta magát: - Talpra magyar! Oly lelkiből repült fel ez a két szó, hogy abban a percben bármi nagy és szép dologra készségünk támadt, pedig akkor még nem is tudtuk, hogy a Petőfi buzdító dalát találta meg egy újságlevélen. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szólít a szülőföld; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1985

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Gyűgy. Marián Andel felvételéről döntöttek szerdán a Szlovák Nemzeti Párt ( SNS ) gyűgyi alapszervezetének tagjai. Andelt a párt országos tanácsának ülésén zárták ki 2000 februárjában, a gyűgyi alapszervezet szerint csalással, mert meghamisították a szavazócédulákat, ám a bizonyítékok elvesztek. Anna Malíková, a párt elnöke közölte, Andel nem tagja az SNS-nek, és nem is lesz; a gyűgyi határozat érvénytelen. Az SNS alapszabályzata szerint kizárt képviselőt csak két év elteltével lehet visszavenni, ám Vítazoslav Moric ( SNS ) kijelentette, a nép szava Isten szava, ha a gyűgyiek visszavették Andelt, akkor " rendben van ". A pártban tovább dúl a vita a régi és az új elnök köré csoportosulók között; legutóbb Andel szólította fel Malíkovát, ne beszéljen folyton Ján Slota alkoholizmusáról, hiszen neki is gondjai vannak az itallal. " Egyszer annyira részeg volt, hogy vécé helyett a bidébe csinált " - fogalmazott Andel. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Marián Andelt visszavennék; Szerző: ÚJ SZÓ-HÍR; Dátum: 2001/06/15

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
sten szava azt kérdezte Havas Henriktől, miért nincs rajta nyakkendő. Havas Henrik azt mondta, hogy lekávézta, és - itt következett a mellbevágó pillanat - mentegetőzni kezdett. Igen, az a Havas Henrik, aki a szellem fölényével akár politikusokat dug a szivarzsebébe, ha épp flegmájánál van interjú közben, ez alkalommal elnézést kérő hangon magyarázkodott. Mert Havas Henrik vitamodorára a szervilis zsebekben kinyílhatnak a bicskák, híres flegmájának mégis két határa van. Az egyik a csillagos ég, a másik egy szólás-mondás, miszerint: a nép szava - Isten szava. Havas ehhez tartja magát, mint minden vérbeli profi. Na most az amatőröknek sem ártana ezt kissé komolyan venni. Azokra az amatőrökre gondolok, akik azt a másik profit, Forró Tamást leparancsolták a képernyőről. A nép szava ugyanis, úgy is mint Isten szava ( ha ez mond valamit a nyilvánosság előtt persze piszokul ájtatoskodó amatőröknek ), szinte minden reggel visszaköveteli őt, utoljára például tegnap, amióta a Nap-keltében a nézők véleményéé az utolsó pár perc. Népszava; Cím: TÉVÉNÉZŐ; Dátum: 1998/11/19


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája