unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]
[{SpAnleitung aufgabe='Který význam je nejblíže k přísloví?'}][{SpMCQ |inhalt='Neštěstí nechodí samo.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Neštěstí stíhá neštěstí.';'Vypadá jako hromádka neštěstí.';'Přivádí ostatní do  neštěstí.') | }]

\\


[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%