unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Označte přísloví v textu.'}]
\\

Téměř od nepaměti se lidstvo snaží nalézt odpověď na jednu z důležitých otázek. Čím to, že nás někdo přitahuje a jiný ne? Podle čeho vybíráme toho, s kým bychom chtěli prožít zbytek života? Jak si hledáme své přátele? Je tím klíčem vzájemná sympatie nebo platí zásada [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='rovný rovného si hledá' hotspot=true | }] ? Na tyto otázky mnozí neznají odpověď. Domnívají se, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='vše je věcí náhody' hotspot=false | }]  nebo svoji [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='náklonnost připisují osudu' hotspot=false | }].
\\
\\


[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%