unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=2}]

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Všetko má svoje pre a proti"? Odôvodnite krátko svoje tvrdenie.'}]\\


Áno, súhlasím s ním, pretože ...\\
Nie, nesúhlasím s ním, pretože ...\\

[{SpTextfeld}]

[{SpButtons}]

 [Zu den geschriebenen Texten|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C1_Texte|target='_blank'] 

%%(display:none)
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig]