unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Peniaze nie sú všetko"? Odôvodnite krátko svoje tvrdenie.'}]\\

[{SpTexte wikipage='Šťastie (Glück) - príslovia použiť C1'}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%