unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia nemusia vždy tvoriť gramaticky úplné vety. Môžu mať formu tzv. elipsy, v ktorej sú vynechané niektoré slová alebo časti vety.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je vetná elipsa? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%