unbekannter Gast


Heslo #

...
Siehe dazu [Bsp1]

Ekvivalenty v ostatných jazykoch#

Komponenty#

  • Lema:

Význam(y)#

Použitie v úze#

Varianty#

Variantné komponenty#

  • Lemma:

Typické použitie v texte#

Tematické okruhy (SK)
  • Úspech

Doklady#

#1 ... Siehe Erklärung

Ďalšie vyhľadávanie v korpuse#

Cvičenia#


Zoznam všetkých prísloví