unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Najděte v textu přísloví a označte.'}]
\\

Někdy v životě člověk pocítí potřebu, aby mu někdo pomohl a 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='podal pomocnou ruku' hotspot=false | }] . Stává se to v okamžiku, kdy se domníváme, že nejsme schopni samostatně řešit svou situaci. S nadsázkou platí, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='víra hory přenáší' hotspot=true | }]
. Není moudré ztratit odvahu na začátku cesty. Sebedůvěra pomůže překonat zdánlivě obtížné situace. Také přátelé podají pomocnou ruku nebo poradí, jak problém vyřešit. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Člověk má hodně energie' hotspot=false | }]  a sil, aby překonal všechny překážky, které se mu staví do cesty.
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%