Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Najděte v textu přísloví a označte.'}]
\\

Někdy v životě člověk pocítí potřebu, aby mu někdo pomohl a 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='podal pomocnou ruku' hotspot=false | }] . Stává se to v okamžiku, kdy se domníváme, že nejsme schopni samostatně řešit svou situaci. S nadsázkou platí, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='víra hory přenáší' hotspot=true | }]
. Není moudré ztratit odvahu na začátku cesty. Sebedůvěra pomůže překonat zdánlivě obtížné situace. Také přátelé podají pomocnou ruku nebo poradí, jak problém vyřešit. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Člověk má hodně energie' hotspot=false | }]  a sil, aby překonal všechny překážky, které se mu staví do cesty.
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%