unbekannter Gast

Jiný kraj, jiný mrav #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jiný Lemma: jiný
  • kraj Lemma: kraj
  • mrav Lemma: mrav

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že v každém kraji či zemi jsou různé zvyky a obyčeje . [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Dny volna, a tím i odpočinek, přivítalo 18 procent lidí. Pouze sedm procent dotázaných se na Velikonoce rozhodně netěší. Jak slaví Velikonoce ve Francii, Británii, Německu či v Rakousku. Vajíčka, kočičky, zajíčci, beránci, jídlo. * Jiný kraj, jiný mrav. Velikonoční zvyky v evropských zemích jsou si však podobné. V silně katolické Francii jsou Velikonoce především náboženskými svátky. Po celý velikonoční týden jsou v kostelech denně mše. Na Velký pátek se také pořádají procesí podle Kristovy Křížové cesty. Hospodářské noviny, 16. 1. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="kraj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kraj" {0,2 [lemma="mrav"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mrav"


Seznam všech přísloví