unbekannter Gast


Keď ide o peniaze, končí priateľstvo.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • keď Lemma: keď
  • ide Lemma: ísť
  • peniaze Lemma: peniaz
  • končí Lemma: končiť
  • priateľstvo Lemma: priateľstvo

Význam(y)#

Sagt man dafür, dass finanzielle Angelegenheiten häufig zum Streit führen und auch befreundete oder kooperierende Menschen auseinander bringen können. Príslovie vyjadruje skúsenosť, že peniaze sú často dôvodom konfliktov aj medzi blízkymi ľuďmi a môžu spôsobiť rozchod alebo rozkol . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Reakcia Vladimíra Mečiara bola porovnateľná, sústredil sa však na majetkové otázky a krivdy pri delení federálneho majetku. ,,Ak by sme prijali predložený návrh zákona, tak by sme išli z federácie s holými... Nezáleží nám na tom, či prerobíme miliardu alebo aj 5 miliárd, ale nie sme ochotní stratiť všetko. Aj pre tento zákon bol taký cirkus okolo komisie Miloša Zemana o únii. Aby nevychádzali veci najavo... Keď ide o peniaze, končí priateľstvo i láska." http://moje.hnonline.sk/node/291

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" " [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" "

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter