Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Len raz je ako nikdy.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

 • Nemecky: Einmal ist keinmal Doslovný preklad: "Jeden raz je nikdy."
 • Slovinsky: Slovinské príslovie
 • Česky:
 • Maďarsky: Maďarské príslovie

Komponenty#

 • len Lemma: len
 • raz Lemma: raz
 • je Lemma: byť
 • ako Lemma: ako
 • nikdy Lemma: nikdy

Význam(y)#

Príslovie hodnotí fakt, že veci, ktoré sa udiali len raz , nemožno považovať za trvalý jav . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa vyskytuje v textoch veľmi zriedkavo.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Raz je nikdy, davkrát je zvyk. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

 • zvyk Lemma: zvyk
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Návrat k nej môže potom človeka nepekne zaskočiť. Manželstvá prvých lások sú ohrozené neverou podstatne viac než iné, pretože tu akoby chýbala jedna z vývojových fáz - hľadaní a porovnávaní. A ešte jedno riziko sa s nimi spája. Pri spoločnom spolužití si často ani nevšimneme, že náš partner dozrel. Máme tendenciu vidieť ho stále ako mladíka s prvým náznakom chĺpkov na tvári, ako dievčinu bez vlastných životných hodnôt a predstáv … Einmal ist keinmal??? Voľne preložené "raz je nikdy". Až na vzácne výnimky, keď sa prvé lásky stanú zároveň aj poslednými, nebýva ich jedinečnosť až taká osudová. Koniec jedného vzťahu, vrátane prvého je zároveň novou šancou. Šancou na ďalší vzťah, tentokrát už založený na bohatších skúsenostiach. Na všetky životné lásky, tým skôr na tie prvé, môžeme po čase spomínať ako na tie najkrajšie životné obdobia, keď sme objavovali úplne nový svet, ale môžu sa tiež zmeniť na nočné mory. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=278961662&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Jeden z mojich bývalých, ten, čo sa pričinil o moje tabu číslo dva: nikdy so zadanými, mal také múdre heslo: Raz je nikdy, dvakrát je zvyk. Podľa tej prvej časti aj riešil všetky svoje úlety mimo manželského hniezda až do chvíle, kým som sa mu do tohto systému nenabúrala ja aj so svojou brunetkovskou rozumnosťou a hrdosťou. http://ozene.zoznam.sk/cl/10164/125166/Kapitola-tretia---Raz-je-nikdy-dvakrat-je-zvyk-a-Celna-zrazka-s-Tou-Druhou


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="len"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="len" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="raz"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="raz" []* [lemma="nikdy"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nikdy"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter