Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • hrůzný Lemma: hrůzný
  • konec Lemma: konec
  • hrůza Lemma: hrůza

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší vyřešit problém, který trvá už delší dobu, rázně, třeba i bolestivě, než prodlužovat nejistotu a utrpení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Obecně bývají státní podniky neefektivní, ztrátové, prolezlé korupcí. Tytéž jevy ohrožují i privatizaci, a to tím více, čím déle se vleče. Státní vlastnictví je prostě poukázkou na problémy a plně o něm platí: lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Mladá fronta DNES, 28. 4. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
hrůzný konec


Seznam všech přísloví