Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • hrůzný Lemma: hrůzný
  • konec Lemma: konec
  • hrůza Lemma: hrůza

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší vyřešit problém, který trvá už delší dobu, rázně, třeba i bolestivě, než prodlužovat nejistotu a utrpení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Obecně bývají státní podniky neefektivní, ztrátové, prolezlé korupcí. Tytéž jevy ohrožují i privatizaci, a to tím více, čím déle se vleče. Státní vlastnictví je prostě poukázkou na problémy a plně o něm platí: lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. Mladá fronta DNES, 28. 4. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
hrůzný konec


Seznam všech přísloví