unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]
[{SpAnleitung aufgabe='Která věta je významem nejblíže k přísloví?'}]
\\

[{SpMCQ |inhalt='Láska je slepá.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Láska nevidí chyby a nedostatky.';'Vzplanout láskou na první pohled.';'Láska se snadno změní v nenávist.') | }]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%