unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Označte přísloví v textu.'}]
\\

[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Láska je jako večernice' hotspot=false | }] 
plující černou oblohou. Zavřete dveře na petlice! Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla vy, kterým  [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='srdce zkameněla' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Láska je slepá' hotspot=true | }] 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Láska je jako krásná loď,' hotspot=false | }]
 která ztratila kapitána, námořníkům se třesou ruce a bojí se co bude zrána.
\\
%%sub Václav Hrabě/%
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%