Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Přiřadťe k příslovím vhodné významy .'}]

[{SpMCQ 
|
 inhalt'1. Láska prochází žaludkem.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Dobré jídlo vytváří pocit pohody a lásky.';'Dobrý kuchař vaří s láskou.';'Jídlo je velmi důležité pro naše zdraví a pocit pohody.') | }]

[{SpMCQ 
|
inhalt='2. Stará láska nerezaví.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Dlouholetý vztah vzájemné lásky a náklonnosti. ';'Láska překoná všechny nástrahy.';'Láskyplný vztah vytváří pevné pouto') | }]

[{SpMCQ 
|
inhalt='3. Láska je slepá.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Zamilovaní nevidí nedostatky.';'Láska inspiruje a motivuje. ';'Láska dokáže mnohé.') | }]


[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%