unbekannter Gast


Na nevinnom sa zomlelo.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

  • Nemecky: Man schlägt den Sack und meint den Esel Doslovný preklad: "Bijú vrece a myslia osla."
  • Slovinsky: Slovinské príslovie
  • Česky:
  • Maďarsky: Lányomnak mondom, menyem is értsen belőle. Doslovný preklad: "Hovorím to mojej dcére, nech to pochopí aj moja nevesta."

Komponenty#

  • nevinnom Lemma: nevinný
  • zomlelo Lemma: zomlieť

Význam(y)#

Príslovie kriticky hodnotí situáciu, keď je kvôli iným kritizovaný alebo trestaný niekto nevinný . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Na nevinnom sa sprášilo. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="nevinný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nevinný" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="zomlieť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zomlieť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter