unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvořte přísloví tím, že myší spojíte části, které k sobě patří.'}]

[{SpDndQuelle idQuelle='quelle1' |inhalte=('Naděje';'Víra';;'Kdo hledá,';'Jedna vlaštovka';'Není') | }]

1. [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Kdo hledá'}], ten najde.
\\
\\
2. [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Víra'}] hory přenáší.
\\
\\
3. [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Naděje'}] umírá poslední.
\\
\\
4. [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Jedna'}] vlaštovka jaro nedělá.
\\
\\
5. [{SpDndZiel idQuelle='quelle1' inhalt='Není'}] všem dnům konec.
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%