Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Zdanie klame.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Niečo vyzerá na prvý pohľad úplne inak, aké to v skutočnosti je.';'Niekto si rád vymýšľa.';'To, čo sa človeku sníva, sa nikdy neuskutoční.';'Každý klamár je vynaliezavý.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Výzor nie je dôležitý.';'Darčeky by sme nemali kritizovať.';'Ten, kto predáva, rád vychvaľuje svoj tovar.';'Je neslušné pýtať sa, koľko stál darček.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Tichá voda brehy myje.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Človek si najlepšie oddýchne uprostred prírody.';'Ochrana životného prostredia by sa mala stať jednou z priorít.';'Tichí ľudia sa v niektorých situáciach správajú inak, ako by sa od nich očakávalo.';'Kto bol ticho a neozval sa, nech sa nesťažuje.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Uvarená polievka po chvíli ochladne.';'Nie je zdravé jesť horúce jedlá.';'Nič je také zlé, ako sa o tom hovorí.';'Kto rád varí, ten aj rád je.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%