unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Zdanie klame.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Niečo vyzerá na prvý pohľad úplne inak, aké to v skutočnosti je.';'Niekto si rád vymýšľa.';'To, čo sa človeku sníva, sa nikdy neuskutoční.';'Každý klamár je vynaliezavý.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Výzor nie je dôležitý.';'Darčeky by sme nemali kritizovať.';'Ten, kto predáva, rád vychvaľuje svoj tovar.';'Je neslušné pýtať sa, koľko stál darček.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Tichá voda brehy myje.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Človek si najlepšie oddýchne uprostred prírody.';'Ochrana životného prostredia by sa mala stať jednou z priorít.';'Tichí ľudia sa v niektorých situáciach správajú inak, ako by sa od nich očakávalo.';'Kto bol ticho a neozval sa, nech sa nesťažuje.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Uvarená polievka po chvíli ochladne.';'Nie je zdravé jesť horúce jedlá.';'Nič je také zlé, ako sa o tom hovorí.';'Kto rád varí, ten aj rád je.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%