unbekannter Gast

Potrefená husa se vždycky ozve. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • potrefená Lemma: potrefený
  • husa Lemma: husa
  • vždycky Lemma: vždycky
  • se ozve Lemma: ozvat se

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že prudká reakce na kritiku většinou znamená, že kritika nebyla zcela neoprávněná a že dotyčný člověk o své chybě ví. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zprávu Evropské komise odmítli jako příliš kritickou například exministr Vladimír Dlouhý či předseda sněmovny Václav Klaus. Nemají také oni kus pravdy? Mohu odpovědět starým českým příslovím, že potrefená husa se vždycky ozve. Byl bych rád, kdyby ti, kdo v minulosti v této zemi vládli, alespoň našli odvahu přiznat svoje chyby. Zejména když kritika ze zahraničí, a to nejenom ze strany EU, ale i ze strany některých ratingových agentur, je již dnes naprosto průkazná. ospodářské noviny, 9. 11. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="potrefený"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="potrefený" {0,2 [lemma="husa"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="husa"


Seznam všech přísloví