Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

SprichWort - Internetová platforma pro učení jazyků#

Projekt#

SprichWort je mezinárodní projekt, který je zaměřen na společné rysy a rozdíly v současném užívání přísloví v různých jazycích a kulturách. Projekt je spolufinancován Programem celoživotního učení (LLP) Evropské komise a probíhá dva roky (2008-2010, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP).

Projekt koordinuje Filozofická fakulta Univerzity v Mariboru (Slovinsko). Podílejí se na něm lingvisté a počítačoví specialisté z těchto univerzit: Szeged (Maďarsko), Trnava (Slovensko), Zlín (Česko), TU Graz (Rakousko) a také IDS Mannheim (Deutschland).

Cíle#

- vytvářet materiály a metody, které mohou atraktivně začlenit přísloví do výuky cizích jazyků

- dokumentovat současné užívání přísloví v pěti zúčastněných jazycích na základě údajů z korpusu

- organizovat diskusní fórum a podporovat výměnu myšlenek a konceptů týkajících se přísloví

- získávat nové poznatky pro lingvistický výzkum přísloví

Uživatelé#

- každý, kdo se uvedené jazyky učí a ovládá je na úrovni B1–C2

- každý, kdo s uvedenými jazyky přichází do kontaktu ve své profesi (učitelé, studenti jazyků, překladatelé)

- didaktici, tvůrci učebních materiálů a učebního softwaru, lingvisté

- každý, kdo se chce dozvědět víc o současném užívání přísloví

Výsledky#

1. Databáze SprichWort - ekvivalenty přísloví v němčině, slovinštině, slovenštině, češtině a maďarštině

2. Interaktivní úlohy, cvičení, testy k příslovím

3. SprichWort-Community