Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

SprichWort - Internetová platforma pro učení jazyků#

Projekt#

SprichWort je mezinárodní projekt, který je zaměřen na společné rysy a rozdíly v současném užívání přísloví v různých jazycích a kulturách. Projekt je spolufinancován Programem celoživotního učení (LLP) Evropské komise a probíhá dva roky (2008-2010, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP).

Projekt koordinuje Filozofická fakulta Univerzity v Mariboru (Slovinsko). Podílejí se na něm lingvisté a počítačoví specialisté z těchto univerzit: Szeged (Maďarsko), Trnava (Slovensko), Zlín (Česko), TU Graz (Rakousko) a také IDS Mannheim (Deutschland).

Cíle#

- vytvářet materiály a metody, které mohou atraktivně začlenit přísloví do výuky cizích jazyků

- dokumentovat současné užívání přísloví v pěti zúčastněných jazycích na základě údajů z korpusu

- organizovat diskusní fórum a podporovat výměnu myšlenek a konceptů týkajících se přísloví

- získávat nové poznatky pro lingvistický výzkum přísloví

Uživatelé#

- každý, kdo se uvedené jazyky učí a ovládá je na úrovni B1–C2

- každý, kdo s uvedenými jazyky přichází do kontaktu ve své profesi (učitelé, studenti jazyků, překladatelé)

- didaktici, tvůrci učebních materiálů a učebního softwaru, lingvisté

- každý, kdo se chce dozvědět víc o současném užívání přísloví

Výsledky#

1. Databáze SprichWort - ekvivalenty přísloví v němčině, slovinštině, slovenštině, češtině a maďarštině

2. Interaktivní úlohy, cvičení, testy k příslovím

3. SprichWort-Community