unbekannter Gast

První krok bývá nejtěžší.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • první Lemma: první
  • krok Lemma: krok
  • bývá Lemma: být
  • nejtěžší Lemma: těžký

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž často stačí překonat počáteční těžkosti nebo rozpaky, abychom něco skutečně začali nebo změnili. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Hlavní důvod, proč si lidé nesplní své sny je, že neučiní první krok... (Vic Johnson) ...první krok bývá nejtěžší, ale s naší podporou to můžete zvládnout!!! Občanské sdružení TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum nabízí od září 2009 všem SENIORŮM , kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, získat nové poznatky,rozvíjet své schopnosti, scházet se s přáteli a poznat nové lidi AKADEMII TŘETÍHO VĚKU http://akademie.totem-rdc.cz/

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="krok"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="krok" {0,2 [word="nejtěžší"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nejtěžší"


Seznam všech přísloví