Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Tichá voda brehy myje.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Melancholickí a uzavretí ľudia sa správajú v niektorých situáciach inak, ako by to od nich ich okolie očakávalo.';'Tichí ľudia sa dokážu presadiť vďaka svojej svedomitosti a vytrvalosti.';'Kto mlčí v rozhodujúcej chvíli, môže veľa premeškať.';'Kto pije filtrovanú vodu, bude zdravý.')
|
}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Zdanie klame.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Prvý dojem býva mylný.';'Ľuďom, ktorí klamú, sa nedá veriť.';'Každá lož sa raz odhalí.';'Keď niekto hovorí často o svojich snoch, stráca postupne zmysel pre realitu.')
|
}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Niektorí ľudia zvyknú preháňať a vykresľujú veci horšie, ako v skutočnosti sú.';'Sýty a bohatý človek nepomáha hladným a chudobným.';'Varená strava je dôležitým predpokladom zdravej výživy.';'Kto klame, neskôr na to doplatí.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%