unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Tichá voda brehy myje.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Melancholickí a uzavretí ľudia sa správajú v niektorých situáciach inak, ako by to od nich ich okolie očakávalo.';'Tichí ľudia sa dokážu presadiť vďaka svojej svedomitosti a vytrvalosti.';'Kto mlčí v rozhodujúcej chvíli, môže veľa premeškať.';'Kto pije filtrovanú vodu, bude zdravý.')
|
}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Zdanie klame.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Prvý dojem býva mylný.';'Ľuďom, ktorí klamú, sa nedá veriť.';'Každá lož sa raz odhalí.';'Keď niekto hovorí často o svojich snoch, stráca postupne zmysel pre realitu.')
|
}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Niektorí ľudia zvyknú preháňať a vykresľujú veci horšie, ako v skutočnosti sú.';'Sýty a bohatý človek nepomáha hladným a chudobným.';'Varená strava je dôležitým predpokladom zdravej výživy.';'Kto klame, neskôr na to doplatí.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%