Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


V zdravom tele zdravý duch #

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • zdravom Lemma: zdravý
  • tele Lemma: telo
  • zdravý Lemma: zdravý
  • duch Lemma: duch

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na potrebu upevňovať si zdravia fyzickým cvičením , ktoré je dôležité na fyzickú aj psychickú pohodu . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 4]

Tvarový variant 2 Potenciálny komentár
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 6]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 9]

Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Jeho obývačka je väčšia ako môj dom. Dookola kaktusy a palmy. Teploty sú tu v lete až päťdesiatstupňové. Debatovali sme o všetkom možnom a popíjali sme St. Francis Zinfandel (Old Vines 1997) zo Sonomy. V. však napriek tomu žije neuveriteľne skromne. Aj na to víno som ho naviedol ja. Na žiadne okázalosti si nepotrpí. Ráno si zapláva a pár krát do týždňa chodí posilňovať. V zdravom tele zdravý duch: intelektuálne, duchovne i profesionálne. Tak ma zahanbil a súčasne inšpiroval ... http://www.inzine.sk/article.asp?art=4877; Listy zo zahraničia

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Často o živote či smrti gladiátora rozhodoval prítomný cisár, ktorý svojím znamením ovplyvnil divákov. Výrok rímskeho básnika Juvenala Chlieb a hry, resp. dať niekomu, obyčajne ľuďom chlieb a hry vystihuje túžby mestského ľudu za cisárstva. Keď bol ukrátený o politické práva, chcel sa aspoň lacno najesť a zabaviť. Tento výrok pretrváva veky a stále je aktuálny, pravda, s rozličnými variáciami. Juvenalis vo svojich Satirách vyslovil viaceré myšlienky, ktoré sa zachovali dodnes, aj keď ich už nespájame s autorovým menom. Známa je napr. zásada V zdravom tele zdravý duch, po latinsky Mens sana in corpore sano. Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Radšej vodu ako vodku Veľká noc patrí k obľúbeným sviatkom azda vo všetkých krajinách, napriek odlišnosti tradícií, čo sa s ňou spájajú. Na Slovensku sa v rámci porekadla "v zdravom tele, zdravý duch" najprv hráme na naháňačku, potom na oblievačku dievčat chlapcami, a vzápätí na nalievačku chlapcov dievčatami. Nie, nechcem uraziť súčasníkov ani pamätníkov - aj slovenská Veľká noc je predsa popri jej náboženskom prežití okrášlená mnohými milými zvykmi - nádherné kraslice, voňavé sviatočné pečivo, domovy vyzdobené bahniatkami... A, pravdaže, určité čaro sa skrýva aj za "kúpacím pondelkom" - veď, napriek všetkému hundraniu je každá žena tajne hrdá na to, že jej dom tá skupinka fešákov neobišla. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 29.3.1997

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Na zlé chvíľky v živote zabúda slovenská herečka a hotelierka Kamila Magálová cvičením v štúdiu štíhlej línie. Úplne na mieste je podľa jej názoru heslo "v zdravom tele , zdravý duch". "Akonáhle cítim , že mám napríklad dve kilá navyše, zapôsobí psychika a začnem z toho byť trochu nervózna. Pri cvičení zabudnem na všetko a vždy sa mi boliestka z tela vyplaví," prezrádza herečka svoj recept na duševnú pohodu. Cvičenie však nevplýva podľa jej názoru blahodarne len na psychiku, ale predovšetkým na "fyzično". "V istom veku treba naozaj myslieť na to, že pre telo treba niečo robiť, pretože ¤ samé to nejde," ... Východoslovenské noviny - Korzár 2002/10


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Športovo - relaxačný deň, pod názvom V zdravom tele zdravý duch, pre deti a mládež z cirkevných obcí michalovského pravoslávneho biskupstva, sa uskutočnil počas predposlednej aprílovej soboty v hoteli Chemes na Zemplínskej šírave. Súčasťou podujatia, ktorého organizátorom bola Mládežnícka sekcia Pravoslávnej akadémie na Slovensku so sídlom v Michalovciach, bola prednáška s protidrogovou tématikou. Účastníci podujatia si mali možnosť vyskúšať aj svoje plavecké schopnosti. V troch kategóriach súťažili plavci, poloplavci a neplavci, ktorí svoju odvahu preukázali pri okraji bazéna. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/04


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" " [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" "

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter