unbekannter Gast


Príslovie#

Slovenské príslovie [Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

 • Slovinsky: Slovinské príslovie
 • Nemecky: Nemecké príslovie Doslovný preklad: "Doslovný preklad (ak sa odlišuje od slovenčiny)"
 • Česky: České príslovie
 • Maďarsky: Maďarské príslovie

Komponenty#

 • Komponent 1 Lemma: Lemma komponentu 1
 • Komponent 2 Lemma: Lemma komponentu 2
 • Komponent 3 Lemma: Lemma komponentu 3

Význam(y)#

Opis významu príslovia s kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 5] [Doklad 6] [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarový variant 1 [Doklad 8]

Tvarový variant 2 [Doklad 9]

Tvarový variant 3 Potenciálny komentár
[Doklad 10]

Zámena komponentov#

Varianty s jednoduchou zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 11] [Doklad 12]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 13] [Doklad 14] [Doklad 15] [Doklad 16]

Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi

zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zástupný komponent1
zástupný komponent2
zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
[Doklad 17] [Doklad 18] [Doklad 19]

Variantné komponenty#

 • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
 • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
 • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár
[Doklad 21]

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 20]

Tematické okruhy (SK)
 • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslvie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslvie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 3] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslvie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 4] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 6] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 7] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 9] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 10] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 11] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 12] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 13] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 14] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 15] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 16] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 17] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 18] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 19] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 20] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 21] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 22] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 23] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu lemma=" " * lemma=" " )

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter