unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Najděte přísloví a označte v textu.'}]
\\

[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Pravda vyjde najevo' hotspot=true | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='jako olej na vodu' hotspot=false | }], napsal 23. srpna 1965 v brazilském Sao Paulu Jan Antonín Baťa. Byla to jeho poslední slova, krátce nato bývalý majitel světoznámé obuvnické firmy zemřel. Desítky let se o něm nemluvilo. Jan Antonín Baťa [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='převzal filozofii práce' hotspot=false | }] , kterou Tomáš Baťa ve svém závodu zavedl. Byl schopen jeho principy rozvíjet a modernizovat. Po tragické smrti Tomáše řekl: Zemřel tak, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='jak si to přála jeho velká a statečná duše' hotspot=false | }].
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%