unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chybějící slova, klikknutím vyberte jednu z nabízených možností.'}]
\\

1. Ve víně je [{SpHotspotMCQ 
|
inhalt='_______' korrekt=false korrekterInhalt='pravda' mcqs=('pravda';'život';'radost') | }]
\\

2. Lež má [{SpHotspotMCQ
 |
 inhalt='__________' korrekt=false korrekterInhalt='krátké nohy' mcqs=('krátké nohy';'krátké trvání';'krátkou historii') | }]
\\

3. Pravda vyjde [{SpHotspotMCQ 
|
inhalt='__________' korrekt=false korrekterInhalt='najevo' mcqs=('najevo';'ven';'ve známost') | }]
\\

4. Opilí a děti mluví [{SpHotspotMCQ 
|
inhalt='_________' korrekt=false korrekterInhalt='pravdu' mcqs=('pravdu';'nesmysly';'v hádankách') | }]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%