Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Zdání klame #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • zdání Lemma: zdání
  • klame Lemma: klamat

Význam(y)#

Říká se, když je něco zcela jiné, než jak se to jevilo na první pohled. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jak už to ovšem bývá, za kvalitu je také potřeba zaplatit - v případě APS filmů už při nákupu vlastního fotografického materiálu. Rozdíly ještě více narostou při dalším zpracování. I když se ceny obou druhů filmů mohou zdát na první pohled více méně srovnatelné, zdání klame. Fotograf, který dává přednost klasickému kinofilmu, si totiž kupuje 36 záběrů, zatímco fanda APS filmů může zmáčknout spoušť jen pětadvacetkrát. Podobná je situace také při zpracování obou filmů, vyvolání běžného kinofilmu je totiž o čtvrtinu až třetinu levnější než u jeho mladšího konkurenta. MF Dnes, 16. 7. 1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="zdání"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="zdání" []{0,3 [lemma="klamat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="klamat"


Seznam všech přísloví