Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Welche Sprichwörter passen zu folgenden Situationen? Klicken Sie die richtige Antwort an.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Môj najlepší kamarát sklamal moju dôveru. Možno o niekoľko dní či týždňov mu budem môcť odpustiť, ale dnes to nedokážem. Veľmi ma to bolí.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Zdalo sa mi, že posledná vyučovacia hodinu trvá celú večnosť - nie a nie skončiť! Napokon zazvonilo a ja som vybehol ozlomkrky s taškou v ruke na ulicu.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Vždy som sa čudoval, koľko toho stihli cez deň moji starí rodičia, ktorí boli zvyknutí vstávať ráno o piatej, nakŕmiť statok a ísť na pole.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Milan patrí k najlepším plavcom v našom regióne. Dosiahol to po rokoch tvrdého tréningu.'
idKorrekterInhalt=4
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Aj keď začiatok koncertu nebol príliš slávny, najdôležitejšie je, že na konci zaznel aplauz.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%