Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Welche Sprichwörter passen zu folgenden Situationen? Klicken Sie die richtige Antwort an.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Môj najlepší kamarát sklamal moju dôveru. Možno o niekoľko dní či týždňov mu budem môcť odpustiť, ale dnes to nedokážem. Veľmi ma to bolí.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Zdalo sa mi, že posledná vyučovacia hodinu trvá celú večnosť - nie a nie skončiť! Napokon zazvonilo a ja som vybehol ozlomkrky s taškou v ruke na ulicu.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Vždy som sa čudoval, koľko toho stihli cez deň moji starí rodičia, ktorí boli zvyknutí vstávať ráno o piatej, nakŕmiť statok a ísť na pole.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Milan patrí k najlepším plavcom v našom regióne. Dosiahol to po rokoch tvrdého tréningu.'
idKorrekterInhalt=4
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Aj keď začiatok koncertu nebol príliš slávny, najdôležitejšie je, že na konci zaznel aplauz.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Alles hat (einmal) ein Ende.';'Ende gut, alles gut.';'Die Zeit heilt alle Wunden.';'Morgenstund hat Gold im Mund.';'Gut Ding braucht Weile.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%