Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Ešte dnes si veľmi rád spomínam na chvíle strávené na chalupe u starých rodičov. Je mi ľúto, že starkí už nežijú a už nikdy sa nezopakujú príjemné prázdninové zážitky.'
idKorrekterInhalt=4
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Starí rodičia prežili v živote nielen pekné, ale aj smutné okamihy. Najťažšou ranou pre nich bolo, keď im zomrel ich prvý syn. Ich žiaľ bol na začiatku veľmi silný, no po rokoch sa našťastie zmiernil...'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Starký vstával v lete ráno o piatej. Hovorieval, že kto skoro ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva. S chuťou sa pustil do každej práce. Nakŕmil statok, zobral kosu na plecia a išiel na lúku.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Stará mama ma častokrát poúčala, aby som nebol zbŕkly a unáhlený v konaní. Mám si vraj všetko najskôr dobre premyslieť a potom, keď príde tá správna chvíľa, konať.' 
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Kvôli svojej zvedavosti som raz ako malý chlapec takmer spadol do studne. Našťastie išiel práve okolo starý otec a v poslednej chvíli ma chytil za ruku. Bol som zachránený.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%