unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Čas je najlepší lekár.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('To, čo človeka dnes trápi, na to po istom čase zabudne.';'Po čase sa niečo zmenilo.';'Isté veci sa dejú v určitom čase.';'Nič netrvá večne.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Ranná hodina, zlatá hodina.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Leniví ľudia vylihujú doobeda v posteli.';'Ranostajovia stihnú veľa práce.';'Je nádherné pozorovať východ slnka.';'Kto ráno nejde do práce, nedostane odmenu.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Všetko chce svoj čas.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Rýchla práca je efektívna.';'Na niektoré životné okamihy si treba počkať.';'Čakanie býva nudné.';'Kto má veľa času, má aj veľa peňazí.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%