unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Was bedeuten folgende Sprichwörter? Klicken Sie die jeweils richtige Antwort an.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Die Letzten werden die Ersten sein.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Nepriebojní ľudia sa raz dočkajú väčšieho úspechu ako tí priebojní.';'Prví štartujú s poslednými.';'Kto chce byť prvý, musí sa snažiť.';'Každá súťaž má víťazov i porazených.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Wo Licht ist, ist auch Schatten.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko má svoje pozitíva i negatíva.';'Svetlo a tieň sa odlišujú.';'Bez slnka niet svetla.';'Čo sa nepodarilo dnes, vyjde zajtra.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Jedes Ding hat zwei Seiten.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko má svoje dobré i zlé stránky.';'Dvaja ľudia majú dva rozdielne názory.';'Kde sa dvaja nedokážu dohodnúť, musí zasiahnuť niekto tretí.';'Jeden a jeden sú vždy dva.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Gegensätze ziehen sich an.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Ľudia s odlišnými vlastnosťami často spolupracujú.';'Každý človek má svojho dvojníka a raz sa s ním stretne.';'Protiklady pútajú na seba pozornosť.';'Tímová práca vyžaduje rovnaké postoje.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Alles hat seine Vorteile und Nachteile.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Nič nie iba dobré alebo iba zlé.';'Každý má rád výhody.';'Keď má niekto výhodu, iný má zas nevýhodu.';'Je nevýhodné začať teraz s nejakou aktivitou.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='6. Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Vojna a umenie sa vylučujú.';'Kto má zbraň, má ísť bojovať.';'Keď sa píšu básne, treba mlčať.';'Básnici používajú slová ako svoje zbrane.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%