Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

Osvaldovú prinútil rozhodnúť sa, či bude podnikať v malej personálno - poradenskej firme, kde nebude toľko starostí s riešením organizačných a iných nevyhnutných problémov, ktoré patria neodmysliteľne k manažovaniu väčšej firmy. "Osobne by som si lepšie vedela svoj život predstaviť v riadení malej firmy, ale mala som pocit, že keď sa nebudeme rozvíjať, rásť, ostaneme na mieste, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='prestaneme byť neskôr partnermi' hotspot=false | }] pre väčších klientov a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='konkurencia nás postupne vytlačí z trhu' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Rozhodla som sa pre rast' hotspot=false | }] a mám pocit, že išlo o správne rozhodnutie, pravda, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko má svoje pre a proti' hotspot=true | }]. A, samozrejme, nie je to vôbec ľahké a jednoduché, zažila som s firmou aj obdobia, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď sme prechádzali krízovými fázami' hotspot=false | }]...” 
\\
%%sub Profit 1999/01 Zdroj/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)