Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

Osvaldovú prinútil rozhodnúť sa, či bude podnikať v malej personálno - poradenskej firme, kde nebude toľko starostí s riešením organizačných a iných nevyhnutných problémov, ktoré patria neodmysliteľne k manažovaniu väčšej firmy. "Osobne by som si lepšie vedela svoj život predstaviť v riadení malej firmy, ale mala som pocit, že keď sa nebudeme rozvíjať, rásť, ostaneme na mieste, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='prestaneme byť neskôr partnermi' hotspot=false | }] pre väčších klientov a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='konkurencia nás postupne vytlačí z trhu' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Rozhodla som sa pre rast' hotspot=false | }] a mám pocit, že išlo o správne rozhodnutie, pravda, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko má svoje pre a proti' hotspot=true | }]. A, samozrejme, nie je to vôbec ľahké a jednoduché, zažila som s firmou aj obdobia, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď sme prechádzali krízovými fázami' hotspot=false | }]...” 
\\
%%sub Profit 1999/01 Zdroj/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)