unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\

1. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Všetko má'
|
}] svoje pre a proti.\\

2. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Keď rinčia zbrane'
|
}], múzy mlčia.\\

3. Poslední [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='budú prví'
|
}].\\

4. Každá vec [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='má dve strany'
|
}].\\

5. Protiklady [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='sa priťahujú'
|
}].\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%