unbekannter Gast

Donaukanalpromenade, Mosaikplastik#

Donaukanalpromenade, Untere Donaustraße, 1020 Wien, aufgenommen am 5. Mai 2016

Mosaikplastik
Donaukanalpromenade, Mosaikplastik, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0