unbekannter Gast

Museumsquartier, ehem. Hofstallungen#

Museumsquartier, Museumsplatz, 1070 Wien, aufgenommen am 6. Februar 2011

ehem. Hofstallungen
Museumsquartier, ehem. Hofstallungen, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0