Maria Franc-Hof, Hugo Bettauer Gedenktafel#

Maria Franc-Hof, Zeltgasse 1 Lange Gasse 21-23, 1080 Wien, aufgenommen am 5. Januar 2014

Hugo Bettauer Gedenktafel
Maria Franc-Hof, Hugo Bettauer Gedenktafel, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0