unbekannter Gast

Trient - Via Rudolfo Belenzani 19 - Comune di Trento - Majolika Scultura 'i THUNN - i MIRANA' di Renato Meneghetti 2002#

Trient - Via Rudolfo Belenzani 19 - Comune di Trento - Majolika Scultura 'i THUNN - i MIRANA' di Renato Meneghetti 2002
Trient - Via Rudolfo Belenzani 19 - Comune di Trento - Majolika Scultura 'i THUNN - i MIRANA' di Renato Meneghetti 2002, August 2017, © Ewald Judt