Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Naloge in vaje#

Ta del projektne trilogije (podatkovna baza – vaje – Community) je naslovljen samo »Vaje«, vendar vsebuje tako vaje kot naloge. Čeprav obstajajo med vajami in nalogami bistvene razlike, so zaradi prostora združeni pod naslovom »Vaje«. Vaje se uporabljajo predvsem za pravilno shranjevanje in avtomatiziranje učne snovi, imajo običajno eno pot reševanja in vnaprej določene rešitve ter so v veliki meri omejene na formalne vidike. Niso komunikativno zasnovane, vendar sestavljajo osnovo, na podlagi katere se z uporabo nalog lahko razvijejo jezikovne in komunikacijske kompetence. Naloge so v nasprotju z vajami običajno bolj odprte oblike učenja, ki ne predpisujejo poti reševanja, vsebujejo pa le pomoč pri iskanju rešitve. Lahko rečemo, da so naloge »problemi«, katere je treba rešiti, ki pa omogočajo uporabo spretnosti in znanja, katera pridobimo z vajami. Tako jasno kot se ta kratek opis zdi, je prehod iz formalne naloge k vaji pogosto nejasen in je lahko že z lažjo variacijo navodila dosežen. »SprichWort-Plattform« ponuja tako vaje kot naloge, ki omogočajo pridobitev znanja o pregovorih. Razlika med vajami in nalogami pa med samim reševanjem nalog ni prvotnega pomena, zato ni porobneje razložena.

Faze pridobivanja/učenja pregovorov#

Pridobitev pregovorov (še posebej če gre za nadzorovano učenje) poteka v štirih fazah:
* Prepoznavanje
* Razumevanje
* Utrjevanje
* Uporaba
Za aktivno uporabo pregovorov mora uporabnik iti skozi vse štiri faze. Vendar pa je od različnih dejavnikov odvisno kako hitro, intenzivno in obsežno bo posameznik prešel posamezno fazo. V fazi prepoznavanja uporabnik v besedilih prepozna pregovore, šele ko jih je sposoben prepoznati se začne faza razumevanja. Po preučevanju pomena se začne strjevanje pregovora s semantičnimi, formalnimi in pragmatičnimi vajami. Šele potem lahko govorimo o tem, da uporabnik obvlada pregovor in ga zna smiselno uporabiti.

Navodilo za delo#

Wählen Sie einen der unten angeführten Bedeutungsbereiche und klicken Sie diesen an. Es erscheint eine Übersicht über die Aufgaben, die zu diesem Bedeutungsbereich zur Verfügung stehen. Die Aufgaben sind vier Phasen (Sprichwörter erkennen, Sprichwörter verstehen, Sprichwörter festigen und Sprichwörter anwenden) zugeordnet, wobei die Übungen zu den ersten drei Phasen für die Stufen B1-B2 und die Übungen zur letzten Phase für die Stufen B1-B2, C1-C2 und Germanisten (parömiologische Aufgaben) bestimmt sind. Wenn Sie die Sprichwörter zu dem entsprechenden Bedeutungsbereich tatsächlich beherrschen wollen, wäre es sinnvoll, wenn Sie alle für Ihr Niveau angeführten Aufgaben und Übungen lösen und zwar in der Reihenfolge, in der sie auf der Plattform vorkommen. Falls Sie aber nur an einigen Übungen Interesse haben, öffnen Sie einfach diese.

Also, es geht los! Nachdem Sie auf die erste blau markierte Aufgabe geklickt haben, sehen Sie oben links folgende Informationen: Name des Bedeutungsbereichs, in den die Aufgabe eingebunden ist; Sprache, in der die Aufgabe verfasst ist; Name der Phase, der die Aufgabe zugeteilt wurde und Sprachniveau, an das die Aufgabe gerichtet wird. Darunter steht die Aufgabenstellung. Lesen Sie diese aufmerksam und lösen Sie dann die Aufgabe. Dabei können Sie Informationen aus der Datenbank benutzen, die auf der Hauptseite links unter der Rubrik „SprichWort Datenbank“ zu finden sind. Wenn Sie mit dem Lösen der Aufgabe fertig sind, gehen Sie mit der Maus nach unten links und klicken Sie „Auswerten“ an. Danach erscheint eine Rückmeldung, inwieweit Sie bei der Lösung erfolgreich waren. Falls Sie wissen möchten, wie die richtigen Antworten lauten sollen, klicken Sie auf „Lösen“. Im Fall, dass Sie die Übung nochmals lösen wollen, klicken Sie „Zurücksetzen“ an. Die Items „Auswerten“, „Zurücksetzen“ und „Lösen“ stehen bei allen Aufgaben außer denen zum Niveau C1-C2, weil sie offene Antworten verlangen und demnach nicht auszuwerten sind. Wenn Sie mit der Übung fertig sind, schließen Sie diese durch das Anklicken des Kreuzchens oben rechts. Danach können Sie die nächste Aufgabe lösen.

Naloge in vaje k pomenskim področjem#

Naloge in vaje k nemškim pregovorom#

Gemeinsamkeiten (skupne značilnosti)

Naloge in vaje k slovaškim pregovorom
#

Naloge in vaje k slovenskim pregovorom
#

Naloge in vaje k češkim pregovorom
#

Naloge in vaje k madžarskim pregovorom
#

Večjezikovne naloge in vaje
#

Nemško slovaške naloge in vaje

Nemško-slovenske naloge in vaje

Nemško-češke naloge in vaje

Nemško-madžarske naloge in vaje