unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Ranná hodina, zlatá hodina"? Odôvodnite krátko vaše tvrdenie.'}]\\

[{SpTexte wikipage='Čas (Zeit) - príslovia použiť C1'}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%