Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia nemusia vždy tvoriť gramaticky úplné vety. Môžu mať formu tzv. elipsy, v ktorej sú vynechané niektoré slová alebo časti vety.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je vetná elipsa? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Čas je najlepší lekár.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%