unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\
\\

1. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Čas'
|
}] je najlepší lekár.\\
\\
2. Ranná hodina, [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='zlatá'
|
}] hodina.\\
\\
3. Všetko chce [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='svoj'
|
}] čas.\\
\\
4. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Všetko'
|
}] má (raz) svoj koniec.\\
\\
5. Koniec [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='dobrý'
|
}], všetko dobré.
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%