unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\

1. Všetko má (raz) svoj [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='koniec'
|
}].\\

2. Koniec dobrý, [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='všetko'
|
}] dobré.\\

3. Ranná [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='hodina'
|
}], zlatá hodina.\\

4. Čas je [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='najlepší'
|
}] lekár.\\

5. Všetko [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='chce'
|
}] svoj čas.\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%